ABD Merkez Bankası (FED) Nedir, Ne Yapar?

ABD Merkez Bankası, resmi olarak Federal Reserve System (Fed) olarak bilinir ve Amerika Birleşik Devletleri’nin merkez bankasıdır. Fed, 1913 yılında Federal Reserve Act adı verilen yasa ile kurulmuştur.

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde bankacılık sistemleri ve para politikası konularında sorunlar yaşanmaktaydı. Ekonomik krizler, bankaların iflasları ve para arzının dalgalanması gibi sorunlar ülkenin finansal istikrarını tehdit etmekteydi. Bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla 1907 yılında “Panic of 1907” olarak adlandırılan bir finansal kriz yaşandı. Bu kriz, ABD hükümetini merkezi bir banka oluşturma konusunda harekete geçirdi. 1910 yılında Jekyll Island, Georgia’da gizli bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıya önde gelen bankacılar, politikacılar ve finans uzmanları katıldı. Toplantıda, bir merkez bankası kurmanın gerekliliği ve nasıl olması gerektiği tartışıldı.

Daha sonra, 1913 yılında Federal Reserve Act Kongre tarafından kabul edildi ve ABD Merkez Bankası resmen kuruldu. Federal Reserve Act, Federal Reserve System’in yapısını, görevlerini ve yetkilerini belirledi. Federal Reserve System, Washington, DC’de bulunan Merkez Bankası ve 12 bölgesel Federal Rezerv Bankası’ndan oluşmaktadır.

Fed’in temel görevleri arasında para arzını kontrol etmek, fiyat istikrarını sağlamak, bankaların sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak, finansal sistem istikrarını korumak ve ekonomik büyümeyi desteklemek yer almaktadır. Fed, bağımsız bir kuruluş olup, kararları politik etkilere karşı bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır.

Bugün, ABD Merkez Bankası (Fed), dünyanın en güçlü ve etkili merkez bankalarından biri olarak kabul edilmektedir ve ABD ekonomisinin yönetiminde kritik bir rol oynamaktadır.

Federal Reserve (Fed) toplantıları, ABD Merkez Bankası’nın politika yapma ve karar alma sürecinde önemli bir rol oynar. Fed toplantıları, Federal Açık Piyasa Komitesi (Federal Open Market Committee – FOMC) tarafından düzenlenir.

Federal Reserve (Fed), politika yapma organı olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından yönetilen toplantılar düzenlemektedir. FOMC, Federal Reserve Bankası’nın 7 üyesi ve 12 bölgesel Federal Rezerv Bankası başkanlarından oluşur. Toplantılar, genellikle sekiz kez yılda düzenlenir.

FOMC toplantıları, Amerika Birleşik Devletleri’nin para politikasını belirleme sürecinde önemli bir rol oynar. Toplantılarda aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilir:

1 Ekonomik Durum Değerlendirmesi: FOMC üyeleri, ekonominin genel durumu hakkında bilgi ve verileri değerlendirir. İstihdam, enflasyon, büyüme oranları, tüketici harcamaları ve diğer makroekonomik göstergeler gibi veriler analiz edilir.

2 Para Politikası Kararları: Toplantılar sırasında, FOMC üyeleri para politikasını belirler. Faiz oranları, para arzı, tahvil alımları ve diğer para politikası araçları üzerine kararlar alınır. Bu kararlar, ekonomik büyümeyi teşvik etmek, enflasyonu kontrol etmek ve finansal istikrarı sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda yapılır.

3 Faiz Oranlarının Belirlenmesi: FOMC toplantılarında, Federal Fonlama Oranı olarak adlandırılan faiz oranı belirlenir. Bu oran, bankaların birbirlerine borç verirken kullandığı bir faiz oranıdır ve genellikle kısa vadeli faiz oranlarının belirlenmesinde önemli bir gösterge olarak kullanılır.

4 Basın Açıklamaları: FOMC toplantılarının ardından Fed başkanı veya diğer yetkililer, toplantı sonuçları ve para politikası kararları hakkında basın açıklamaları yapar. Bu açıklamalar, finansal piyasaların ve halkın Fed’in düşüncelerini ve politika eğilimlerini anlamasına yardımcı olur.

FOMC toplantıları ayrıca, finansal piyasalarda dalgalanmaları önlemek ve piyasa oyuncularına politika beklentileri konusunda yol göstermek amacıyla büyük bir öneme sahiptir. Toplantıların tutanakları da yayımlanır ve bu tutanaklar, politika yapma sürecine ve gelecekteki kararların anlaşılmasına katkıda bulunur.

    Yorum yapın