Amortisman nedir? Amortisman tanımı için örnekli anlatım.

“Amortisman” kelimesi, Fransızca kökenli bir ekonomi terimidir. “Amortir” kelimesi, Fransızca’da “ödemek” veya “azaltmak” anlamına gelir. “Amortisman” terimi, bu anlamıyla, bir varlığın maliyetinin zamanla ödenerek veya azalarak düşürülmesini ifade eder.

Amortisman, bir varlığın maliyetinin zaman içinde düşürülmesi sürecidir. Özellikle şirketlerin mali tablolarında kullanılan bir kavramdır. Amortisman, bir varlığın (genellikle makineler, bina, araç gibi uzun ömürlü varlıklar) kullanım süresi boyunca maliyetinin gelire yansıtılması amacıyla yapılan bir muhasebe işlemidir.

Bir varlığın satın alma maliyeti, genellikle varlığın tahmini ekonomik ömrü boyunca dağıtılır. Bu dağılım süreci, varlığın değerinin zamanla azaldığını yansıtmak için kullanılır. Amortisman, varlığın kullanım süresi boyunca şirketin gelir tablosunda (gelir-gider tablosu) maliyet olarak gösterilir ve şirketin vergi hesaplamaları üzerinde etkisi vardır.

Amortisman, mali tablolarda kullanılan bir muhasebe kavramıdır ve şirketlerin varlık değerlemesini, gelir tablosunu ve nakit akışını etkiler. Amortisman, varlıkların değerlerini gerçekçi bir şekilde yansıtmak ve şirketin karlılık durumunu doğru bir şekilde analiz etmek için önemlidir.

Diyelim ki ABC Şirketi, 100.000 TL’ye yeni bir üretim makinesi satın aldı. Şirket, bu makinenin tahmini ekonomik ömrünü 10 yıl olarak belirlemiştir. Makineyi satın aldıkları tarihten itibaren her yıl için 10.000 TL amortisman ayırmayı planlamaktadırlar.

Bu durumda, ABC Şirketi yıllık 10.000 TL’lik bir maliyeti gelir tablosunda amortisman olarak gösterecektir. Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibi görünecektir:

Gelirler:
– Satışlar: XX TL

Giderler:
– Amortisman Gideri: 10.000 TL
Diğer Giderler: XX TL
Toplam Giderler: XX TL
Net Kar: (Satışlar – Toplam Giderler)

Bu şekilde, ABC Şirketi her yıl 10.000 TL’lik amortisman giderini mali tablolarına yansıtarak, makinenin maliyetini zaman içinde düşürmüş olur. Bu, şirketin varlık değerlemesini ve karlılık durumunu doğru bir şekilde yansıtmasına yardımcı olur.

Amortisman, varlıkların kullanım süresi boyunca maliyetlerinin dağıtılması ve varlıkların gerçek değerlerini yansıtması amacıyla kullanılan bir kavramdır.

Yorum yapın