Varlık Fonu Nedir? Varlık Fonu Amacı Nedir?

Türkiye Varlık Fonu

Ekonomide “Varlık Fonu” (veya “Sovereign Wealth Fund” olarak da bilinir), genellikle bir devlet veya devletin kontrolündeki bir kuruluş tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Bu fonlar, bir ülkenin veya devletin uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşmak, ulusal serveti korumak ve çeşitlendirmek amacıyla kullanılır. Varlık Fonları, genellikle devletin sahip olduğu veya kontrol ettiği doğal kaynaklardan (petrol, gaz, mineraller … Devamını oku…

Arz yönlü ekonomi ne demek? Supply Side Economics nedir?

Arz yönlü ekonomi

Arz yönlü ekonomi, ekonomik aktivitenin belirleyici faktörünün mal ve hizmetlerin arzı olduğu bir ekonomik yaklaşımı ifade eder. Bu ekonomi modelinde, üretim, istihdam ve fiyatlar, arz tarafındaki değişikliklere bağlı olarak şekillenir. Arz yönlü ekonomide, üreticilerin ve işletmelerin kararları ekonomik aktivite üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Üreticiler, mal ve hizmetlerin üretim miktarını, kalitesini, fiyatını ve dağıtımını belirleme … Devamını oku…

Paranın Dolaşım Hızı Velocity ne demek? Velocity düşmesi ne anlama geliyor?

Paranın Dolaşım Hızı

Paranın dolaşım hızı, ekonomi ve finans alanında kullanılan bir terimdir. Kelime anlamıyla, paranın ekonomi içerisinde ne kadar hızlı bir şekilde elden ele dolaştığını ifade eder. Yani, bir para biriminin, bir ekonomide harcanma ve gelir elde etme süreçlerinde ne kadar hızlı bir şekilde aktarıldığına ve kullanıldığına dair bir ölçüdür. Paranın dolaşım hızı, genellikle para arzı ile … Devamını oku…

Kira Sertifikası nedir? Ne işe yarar?

Kira Sertifikası

Kira Sertifikası, gayrimenkul yatırımına ilişkin bir finansal araçtır. Birçok ülkede kullanılan bu sertifika, yatırımcılara gayrimenkul gelirlerinden pay alma imkanı sağlar. Kira Sertifikaları genellikle gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) veya gayrimenkul yatırım fonları (GYF) tarafından ihraç edilir. Bu sertifikalar, bir gayrimenkul portföyüne sahip olan ve bu portföyden elde edilen kira gelirini yatırımcılarıyla paylaşmak isteyen şirketler tarafından kullanılır. … Devamını oku…

Bulyonizm nedir? Ekonomide Bulyonizm ne demek? Bulyonizm’e örnek.

Bulyonizm ne demek?

Bulyonizm terimi, politik veya yönetimsel bir anlayışı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bulyonizm, 17. ve 18. yüzyıllarda Fransa’da hüküm süren Kral XIV. Louis dönemindeki yönetim tarzını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bulyonizm, Kral XIV. Louis dönemindeki merkeziyetçi yönetim anlayışını ifade eder. Bu dönemde, kraliyet yetkileri ve otoritesi sınırsız bir şekilde kullanılmış ve kralın kişisel … Devamını oku…

Amortisman nedir? Amortisman tanımı için örnekli anlatım.

Amortisman

“Amortisman” kelimesi, Fransızca kökenli bir ekonomi terimidir. “Amortir” kelimesi, Fransızca’da “ödemek” veya “azaltmak” anlamına gelir. “Amortisman” terimi, bu anlamıyla, bir varlığın maliyetinin zamanla ödenerek veya azalarak düşürülmesini ifade eder. Amortisman, bir varlığın maliyetinin zaman içinde düşürülmesi sürecidir. Özellikle şirketlerin mali tablolarında kullanılan bir kavramdır. Amortisman, bir varlığın (genellikle makineler, bina, araç gibi uzun ömürlü varlıklar) … Devamını oku…

Ortodoks ekonomik yaklaşım nedir? Ne demek?

Ortodoks ekonomik yaklaşım

Ortodoks ekonomik yaklaşım, ekonomi alanında genel olarak kabul gören ve temel ekonomik ilkeleri üzerine odaklanan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, serbest piyasa ekonomisini ve bireysel kararların önemini vurgular. Ayrıca, piyasa mekanizmasının ekonomik kaynakların tahsisi konusunda etkili bir yol olduğunu savunur. Ortodoks ekonomik yaklaşıma göre, ekonomik kararlar bireyler ve firmalar tarafından alınmalıdır. Talep ve arzın fiyatlar üzerinde … Devamını oku…

Hedge fon ne demek? Hedge fon Yatırımı nasıl yapılır?

Hedge Fon

Hedge fon, yatırımcıların sermayelerini kullanarak çeşitli finansal enstrümanlar ve stratejiler aracılığıyla yüksek getiri elde etmeyi hedefleyen özel bir yatırım fonu türüdür. Hedge fonları, çeşitli varlık sınıflarında (hisse senetleri, tahviller, emtialar, türev ürünler vb.) yatırım yapabilir ve aynı zamanda farklı stratejileri kullanabilirler. Hedge fonları, genellikle yatırımcılarından yüksek minimum yatırım miktarları ve performans ücreti gibi ek maliyetler … Devamını oku…

Ekonomi alanında “hedge” ne demek?

Hedge

Ekonomi alanında “hedge” terimi, finansal riski azaltmak veya yönetmek amacıyla kullanılan bir stratejiyi ifade eder. Hedge, belirsizliklerin ve fiyat dalgalanmalarının yarattığı risklere karşı korunma sağlamak için kullanılır. Hedge genellikle yatırımcılar ve şirketler tarafından kullanılan bir kavramdır. Bir yatırımcı, belirli bir varlıkta (genellikle finansal enstrümanlarda) sahip olduğu riski azaltmak veya ortadan kaldırmak için hedge stratejilerini kullanabilir. … Devamını oku…

Ters Repo Nedir? Ters Repo Nasıl Yapılır?

Ters Repo

“Ters repo” (reverse repo), repoya benzer bir işlemdir ancak varlık sahibi ve borç veren rolleri arasındaki değişiklikle karakterizedir. Bir repo işleminde borç veren taraf, varlık sahibi olarak hareket ederken, ters repo işleminde varlık sahibi, borç veren rolünü üstlenir. Ters repo işlemi, bir finansal kurumun (genellikle bir merkez bankası) piyasadan likidite çekmek veya belirli bir dönem … Devamını oku…