Kemal Kılıçdaroğlu Tarım ve Hayvancılık Alanında Yapacaklarını Anlatan Bir Video Yayınladı

Önce ihtiyacı ortaya koyalım. Milletimizin en büyük zenginliklerinden biri bereketli topraklarımız. Bu kötü yönetim bizi buğdayda nohutta bile dışarıya bağımlı hale getirdi. Egemenliğimizi kısıtlayan bu düzen artık değişiyor. Türkiye, tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yetecek çok kısa bir süre içinde ihracat devi olacak.

Gıda bağımsızlığını sağlamadan büyümek ve gelişmek mümkün değil. Bakın burada açıkça söylüyorum, Türkiye, tarım ve hayvancılıkta dünyanın en hızlı yükselen ülkesi olacak. Tarımda planlı üretime geçeceğiz. Tarım arazilerimizi koruyarak tümünün ekilmesini sağlayacağız. Kamuya ait tarım işletmelerine, yani Atatürk’ün mirası olan Tigem varlıklarına sahip çıkacağız. Bu alanları tohum ve hayvancılık üretiminde ve ıslahında kullanıp üretilen tohumları ve damızlık hayvanları çiftçilere ücretsiz vereceğiz.

Her bir köyümüzde bir veteriner, bir Ziraat mühendisi ve bir Ziraat teknisyeninden oluşan ekipler kurulacak. Çiftçilere hastalık tedavisi, aşı ve toprak analizi, bitki sağlığı gibi her konuda ücretsiz destek sağlanacak. Sisteme katılmak isteyen ailelere 10 büyükbaş, 10 küçükbaş gebe hayvan hibe edilecek. 5 yılda 3.750.000 büyükbaş, 7,5 milyonda küçükbaş üreterek çiftçiye ücretsiz dağıtacağız. Hayvan varlığımızı her yıl %20 artarak hayvancılıkta büyük bir atılım gerçekleştireceğiz. Afyon, Konya Erzurum’da, tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgeleri kuracağız.

Ayrıca Ordu ve Hatay’da hayvancılık ve tarım ürünleri ihtisas limanı kuracağız. Türkiye bölgesinin gıda ve hayvancılıkta en büyük ihracatçısı olacak. Çiftçiyle beraber çalışacağız. Yemi, gübreyi enerjiyi yerinde üretecek ekosistemler kurulacak. Gıdanın ucuzlamasını sağlayacağız ve gerektiğinde tarımsal maliyetleri sübvanse edeceğiz. Süt üreticisi ve et üreticisi de zarar etmeyecek. Çiftçilerimizi zarar ettirmeden hem gıda fiyatlarını düşüreceğiz hem de gıda güvenliğimizi hızla sağlayacağız. Göreceksiniz gübre ve yem konusunda hızla ithalat bağımlılığının önüne geçip üretici girdilerini azaltacağız.

Bizim sistemimizde çiftçi malını, mahsulünü verdiği an parasını alacak. Üretirken devleti yanında görecek. Bu da hemen vatandaşın mutfağına yansıyacak.

Sevgili halkım neden gıda konusu bu kadar önemli? Hatırlarsınız, çocuklarımızın beslenme hakkını savunmak için Hacer Fogo ile et ve süt kurumuna gitmiştik. Çünkü aç çocuklarla endüstriyel devrimi gerçekleştiremezsiniz. Çocuklarımız et yiyecek sağlıkla büyüyecek, etimiz, sütümüz, ucuz ve bol olacak.

Merak etmeyin, geliyoruz.

Yorum yapın